Πλατφόρμα eclass

Στο eclass μπορείτε να διαβάζετε το μάθημά σας, να βλέπετε λυμένες ασκήσεις και να παραδίδετε τις εργασίες για τα μαθήματά σας

Προσωπικός χώρος OwnCloud
an image

Στο OwnCloud μπορείτε να αποθηκεύετε τα προσωπικά αρχεία σας και να τα βλέπετε και στο σχολείο και στο σπίτι σας

Παράδοση Εργασιών
an image

Εδώ μπορείτε να παραδίδετε ηλεκτρονικά τις εργασίες για το μάθημα της Πληροφορικής

Πλατφόρμα Αξιολόγησης
an image

Στην πλατφόρμα αξιολόγησης μπορείτε να αξιολογήσετε το μάθημα και τον καθηγητή στο τέλος της χρονιάς